Realizacja wideo ze spektakli teatralnych Polskiego Teatru Historii

W dniu 21 kwietnia 2015, we współpracy z Polskim Teatrem Historii, wyprodukowaliśmy realizacje z pięciu spektakli teatralnych. Realizacje przeprowadzone zostały przy użyciu czterech kamer w systemie live to tape. 

Realizacja wideo spektakli teatralnych
Realizacja wideo spektakli teatralnych

Program przygotowaliśmy przy użyciu mobilnego studia telewizyjnego, które umożliwiło nam pełną kontrolę nad sprzętem oraz osobami pracującymi na planie.

Wykaz osób i sprzętu pracującego na planie:
– realizator wizji;
– realizator dźwięku;
– technik transmisji;
– trzech operatorów kamer;
– dziesięciokanałowe studio mobilne HD wyposażone w rejestratory dyskowe, system tally oraz zestaw interkomowy;
– cztery kamery Sony HXR NX5e;
– rekoreder skompresowanego wideo H.264;